Chính sách bảo mật

Tại IZI Home, chúng tôi xem việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

IZI Home hoàn toàn hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn. Vì vậy, chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin cá nhân mà khách hàng chia sẻ với chúng tôi.

IZI Home luôn xem sự tin cậy của Quý khách hàng có giá trị cao nhất. Do đó, IZI Home sẽ không cung cấp thông tin cho bất cứ bên thứ ba nào khi chưa có sự cho phép của khách hàng.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

Chat Now!
Welcome To IZI Home