muỗi cái hút máu

Tại sao chỉ muỗi cái hút máu còn muỗi đực thì không?

Tại sao chỉ muỗi cái hút máu còn muỗi đực thì không?

Muỗi là côn trùng rất nhỏ nhưng lại là mối lo ngại của hầu hết các gia đình có trẻ em. Chúng tồn tại nhờ máu của con người và khi đốt lên da,...

Xem thêm

29.03.2019