Spread the love
  • Chúng tôi có dịch vụ khảo sát và xem mẫu tận nhà khách hàng mà không tốn phí.
  • Chúng tôi cung cấp đội ngủ giao hàng và lắp đặt nhanh nhất, trong vòng 2 – 3 ngày, hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng.
  • Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
  • Chúng tôi làm việc giờ hành chính, kể cả ngày thứ 7. Ngoài ra, nếu có giờ đặc biệt chúng tôi cũng có thể sắp xếp được.