Spread the love
Sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng đều được kiểm tra cẩn thận và hết sức nghiêm ngặt để đảm bảo khách hàng sử dụng sản phẩm cửa lưới phải là loại cửa tốt nhất. Quy trình kiểm tra gồm 4 Bước sau: quy trình kiểm tra cửa lưới xếpquy trình kiểm tra cửa lưới xếp